Navigeringsmeny
Nationella prov

Länkar

Micropolis - lathund

Micropolis - hur börjar jag?

Textäventyr - hur börjar jag?

Piskelapp - lathund
I SO-ämnet arbetar vi med följande förmågor kopplade till olika arbetsområden i de olika ämnena.

Alla förmågorna används inte i alla ämnen och många gånger övar vi bara på ett par av förmågorna åt gången.

I kursplanerna är förmågorna alltid kopplade till olika delar av ämnets innehåll. Dessa kallas för kunskapskrav och är de eleverna får betyg på.

Klicka på länken för att läsa mer om varje förmåga.

Kunskaper - Du visar dina kunskaper genom att beskriva och förklara arbetsområdets innehåll i tal eller skrift.
Resonemang - I tal eller skrift argumenterar du i olika frågor kopplade till arbetsområdets innehåll.
Använda begrepp och modeller - När du visar dina kunskaper använder du dig av begrepp och modeller kopplade till ämnet.
Använda källor - Du använder dig av källor och värderar dom när du visar dina kunskaper.
Värdera ståndpunkter och växla mellan perspektiv (Samhällskunskap och Religion) - Du argumenterar om en sak ur olika synvinklar.
Använda kartor och andra verktyg (Geografi) - Du använder information i undersökningar och förklara varför du kan lita på den.
Beskriva lägen på och storleksrelationer (Geografi) - Du visar dina kunskaper om till exempelvis världsdelarna plats och storlek.


Om betygssättning