Textäventyr

Du ska få skapa ett eget textäventyr.

Ett textäventyr är som en bok där läsaren väljer sin väg genom handlingen.

Tänk på att innan ni börjar skapa berättelsen är det bra att göra ett utkast där ni funderar över:

  • Vad handlar berättelsen om?
  • Var och när utspelar sig berättelsen?
  • Vem är huvudpersonen?
  • Vad är huvudpersonens mål?
  • Vilka hinder möter huvudpersonen på vägen mot målet?
  • Ska det finnas bi-figurer (andra figurer) i berättelsen? Vilken roll har bi-figurerna?

När du är färdig kan du börja skapa ditt äventyr. Vi kommer använda oss av Textäventyr

Välj "skapa nytt".

Gå sedan in på inställningar och döp ditt äventyr.


Klicka på "noden" som heter "Start". Där kan du byta namn på platsen och beskrivningen som spelaren kommer att se när den spelar ditt spel.

 

Noderna ger dig valmöjligheter och gör det möjligt att föra din berättelse framåt. När du klickar på en nod har du möjligheten att skapa en ny nod utifrån din markerade nod. Du skapar en ny nod genom att klicka på "Skapa ny nod".


Genom att klicka på pilarna som går mellan noderna kan du välja hur spelaren färdas mellan de olika noderna i din berättelse.


Du ser här att spelaren kan färdas fram och tillbaka mellan "Start" och "Vänster" eftersom riktningen är "Dubbelriktad" medan spelaren endast kan färdas från "Start" till "Höger", men inte tillbaka igen. På så vis kan du kontrollera spelarens färd genom din berättelse. Prova dig gärna fram.