Nationella prov

De nationella proven i SO-ämnen skrivs under två provtillfällen. Proven är därför uppdelade i del A och del B.


Provfrågorna finns i respektive elevhäfte och till vissa uppgifter finns även texter. Dessa texter finns i texthäftet till respektive delprov.

Historia elevhäfte exempel del A
Historia texthäfte exempel del A

Historia elevhäfte exempel del B
Historia texthäfte exempel del B

Geografi elevhäfte del A
Geografi elevhäfte del B
Geografi karthäfte

Geografi fler exempeluppgifter 2014

Religion elevhäfte del A
Religion elevhäfte del B
Religion texthäfte till del A och B

Samhällskunskap del A
Samhällskunskap del B