Värdera ståndpunkter och växla mellan perspektiv

I ämnena samhällskunskap och religion ställs kravet på att kunna se saker ur olika perspektiv eller synsätt. Bland annat inom religionsämnet där du ska kunna föra "välutvecklade och nyanserade" resonemang för att nå A-nivå i olika kunskapskrav.

Ett nyanserat resonemang kan du nå genom att lyfta fram både fördelar och nackdelar om ett ämne. Eller försöka se det från olika synsätt.


I samhällskunskap ska du kunna växla mellan olika perspektiv i samhällsfrågor. Även här har du nytta av att tänka kring om det finns fördelar och nackdelar i ett visst synsätt i en fråga. Problematisera frågan genom att tänka "å ena sidan" och "å andra sidan". Det viktiga är att du inte får nöja dig med att bara lyfta fram en sida.

Ett exempel kan vara ett resonemang om demokrati och diktatur.

Fördel Nackdel Konsekvens

Å ena sidan har en demokrati fördelen att de flesta får vara med och påverka hur landet ska styras. En nackdel är att förändringar kanske inte alltid genomförs så snabbt då de folkvalda inte kommer överens om det som ska genomföras. Ibland kan folket bli missnöjda och röstar då bort de som är folkvalda vid nästa val.
Å andra sidan finns fördelen med diktaturer att man snabbt kan genomföra förändringar. Nackdelen är dock att folket inte får vara med och bestämma vilket gör att ledaren inte behöver ta hänsyn till folket. Blir folket missnöjda över att ledaren inte tar hänsyn till folkets vilja kan ledaren använda militären mot folket.