Resonemang

Ett resonemang är det samma som ett samtal om ett ämne.

För att nå de högre betygsnivåerna ställs kravet på att du ska kunna föra utvecklade eller väl utvecklade resonemang.

Som stöd för att utveckla dina resonemang kan du använda dig av hjälpfrågorna "vad?" "hur?" och "varför?".

I vissa fall ställs också kraven på att resonemangen ska vara nyanserade och väl underbyggda för att kunna nå A-nivå.

Ett nyanserat resonemang får du om ger exempel på olika perspektiv eller lyfter fram fördelar och nackdelar med det du skriver om.

Underbyggda resonemang får du om du lyfter fram fakta som stöder ditt resonemang. Väl underbyggda blir resonemangen om du har flera fakta som stöder till dina tankar.

Filmen nedan handlar om att "utveckla resonemang" och är riktad till ämnet Svenska - men ger bra exempel som fungerar i de flesta ämnen!
Exempel:

Vad? Hur? Varför?

Nyanserat

Fråga: Vad innebar urbanisering under 1800-talet? Utveckla ditt svar och försök få med fördelar och nackdelar i ditt resonemang.

Ex. 1. E-nivå. Enkelt resonemang.
Urbaniseringen innebar att folk flyttade från landet till städerna och kunde arbeta i industrier.

Ex. 2.1 C-nivå. Utvecklat resonemang.
Urbaniseringen innebar att folk flyttade från landet in till städer. Den kom som följd av effektiviseringar i jordbruket som bättre odlingsmetoder i form av växelbruk och skiftesreformer och avel.Resultatet blev mer mat på mindre arbete och människor på landet blev därför arbetslösa och sökte jobb i städerna där de fick arbete i industrier.

Ex. 2.2 C-nivå. - Även om svaret är väl utvecklat är det inte nyanserat ännu.
Urbaniseringen innebar att folk flyttade från landet in till städer. Den kom som följd av effektiviseringar i jordbruket så som bättre odlingsmetoder i form av växelbruk och skiftesreformer och avel. Växelbruket skapade större avkastning genom att näringsämnen återfördes i marken då odling av olika växter varierades. Skiftesreformerna gjorde att bönderna inte behövde färdas lika långt till åkrarna då de tidigare tegarna nu slogs samman. Avel skapade dessutom större köttdjur och gav mer mjölk. Dessutom fick man i Europa tillgång till potatis som är en tålig och kolhydratrik växt. Resultatet blev mer mat på mindre arbete och människor på landet blev därför arbetslösa och sökte jobb i städerna där de fick arbete i industrier.

Ex. 3. A-nivå. Väl utvecklat och nyanserat resonemang.
Urbaniseringen innebar att folk flyttade från landet in till städer. Den kom som följd av effektiviseringar i jordbruket så som bättre odlingsmetoder i form av växelbruk och skiftesreformer och avel. Växelbruket skapade större avkastning genom att näringsämnen återfördes i marken då odling av olika växter varierades. Skiftesreformerna gjorde att bönderna inte behövde färdas lika långt till åkrarna då de tidigare tegarna nu slogs samman. En nackdel med skiftesreformerna var dock att byarna splittrades när tegar slogs i hop och bönder flyttade närmre de sammanhängande åkermarkerna. Dessutom fick alla inte lika bra odlingsmark. Avel skapade dessutom större köttdjur och gav mer mjölk. Dessutom fick man i Europa tillgång till potatis som är en tålig och kolhydratrik växt. Resultatet blev mer mat på mindre arbete och människor på landet blev därför arbetslösa och sökte jobb i städerna där de fick arbete i industrier.

Mer om nyanserade resonemang och komplexa samband i filmen nedan: