Piskel Lathund

Börja med att gå in på www.piskelapp.com
 
 
Välj sedan Sign in / Logga in. Du kan logga in på din .edu mail.
 
 
När du väl är inloggad väljer du "Create sprite".
 
Du kommer nu in i ritprogrammet. Till vänster om dig har du din verktygslåda. Här hittar du alla verktyg för att rita dina animationer.
 
 
På din högra sida hittar du förhandsgranskning, onionskin och lagerhantering.
Onionskin låter dig se föregående lager i din animering så att du lättare vet hur föregående ruta såg ut. Detta underlättar i din animering.
 
Lager låter dig måla bakgrund och animerade objekt för sig. Detta sparar tid då du slipper rita om hela bildrutan för varje ny bild.