Micropolis

Micropolis är en stadsbyggnadssimulator baserad på den första versionen av Sim City.

1. Innan vi kan köra igång behöver vi förstå vad de olika symbolerna innebär:

Du väljer bland symbolerna och klickar ut det valda alternativet på din karta.


2. Till din hjälp har du tematiska kartor som hjälper dig att fatta beslut om din stad. Tematiska kartor innehåller information om kriminalitet, värde på mark, täckning av polisstationer och liknande. Du hittar dom i minikartan under "Overlays".


Exempel på tematisk karta ser vi nedan.


Klicka på bilden för att se den i ursprunglig storlek. I minikartan har jag valt att visa markens värde. Värdena går från grått - lågt värde till rött - högt värde.

3. Fundera över vad som gör att den högra sidans värde är grått  (lågt värde) medan den vänstra sidan har en hel del rött och gult (högt värde), vi har ju byggt lika mycket av precis samma saker på båda sidor?

4. Börja ditt stadsbyggande med att välja mellan att skapa ett kärnkraftverk eller ett kolkraftverk. Kärnkraftverket är dyrare och riskerar att explodera (härdsmälta) men ger mer ström, kolkraftverket ger mindre ström men mer luftföroreningar. Glöm inte bort att koppla elnät mellan kraftverket och era områden i staden.

5. Fundera över var du tänker att det kan vara lämpligt att placera bostäder, industriområden och handelslokaler och kontor för att få ut så mycket du kan av markens värde. En tumregel är att du bygger lika mycket bostäder som industrier och handelslokaler och kontor tillsammans.

6. Använd er av de tematiska kartorna (overlays) kring kriminalitet och föroreningar för att fatta beslut kring var det är lämpligt att placera polisstationer, brandkår eller anlägga nya bostadsområden.

7. Glöm inte att spara ofta.


8. Om du inte vill att Godzilla ska äta upp din stad kan du välja att stänga av naturkatastrofer.


Tänk på att man i verkligheten inte har den möjligheten utan att livsvillkor påverkas av där vi bor - vissa områden påverkas av jordbävningar, tornados och liknande årligen. Godzilla slipper dock de flesta.

9. Under "Windows" kan du reglera din stads "Budget". "Tax" är det samma som "skatt". Högre skatter genererar mer pengar till dig - men färre vill flytta in till din stad och blir skatterna för höga kan de till och med lämna din stad.


"Funding level" reglerar hur mycket pengar du behöver lägga inom tre olika kategorier. "Trans" för transport - vägar och järnvägar, "Police" för polis och "Fire" för brandkår.

Om du ger mindre pengar till respektive kategori är det inte säkert att de kommer att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Vägar blir för dåliga, kriminalitet ökar och så vidare. I verkligheten måste man givetvis ta hänsyn till många fler kategorier så som utbildning, sjukvård och andra delar av välfärden.

Lycka till med din stadsplanering!