Micropolis - Hur börjar jag?

 
 
 
Om du inte är nöjd med hur kartan ser ut kan du välja en annan genom att trycka på "Next Map". Välj "Play This Map" när du hittat en plats du vill bygga på.
 
 

Se till att stänga av "Disasters", katastrofer i början när du startar ett nytt spel eller laddar en sparad karta.
 

Börja med att placera ut ett kraftverk så du får ström till din stad. I detta fallet har jag valt ett kärnkraftverk. Det är lite dyrare men ger lite mer ström och mindre föroreningar av luften.


Placera ett industriområde (gul färg) bredvid kraftverket.


Välj sedan att placera handels- och butiksområde (blå färg) en bit från kraftverket.


Placera två bostadsområden (gröna) bredvid handels- och butiksområdet. Du behöver ungefär dubbelt så många bostadsområden som du har industriområden och handelsområden tillsammans.


Dra elnät från kraftverket till handels- och butiksområdet. Alla intilliggande områden överför el automatiskt. Däremot överför parker inte elektricitet.


Bygg vägar längs bostadsområdena. Tänk på att tågräls är dubbelt så dyrt som vanliga vägar men genererar mindre smutsig luft (föroreningar) genom att människor åker tillsammans.


Du kan ändra hastigheten under "Speed" och snabba på simuleringen. Nu kan du se ditt lilla samhälle växa.

Nu är du redo att spara din stad.


Klicka på "Game" och sedan "Save City". Logga sedan in på din google-inloggning om du inte redan är inloggad.

Välj en ledig slot "Empty", klicka på "Save City" och skriv sedan in namnet på det du vill döpa sparfilen till och klicka på "Ok". Du kan nu fortsätta bygga din stad. Hur stor kan din stad bli?