Kunskaper

Du visar dina kunskaper genom att beskriva och förklara hur något inom ämnet fungerar.

För att nå högre betygsnivåer här krävs ofta att du ska kunna visa på samband och mönster.


Ett samband beskriver hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra.
Om du beskriver hur en sak leder till en annan sak får du oftast ett enkelt samband. Om du däremot beskriver hur de två sakerna påverkar varandra ökar komplexiteten i din förklaring.

Läs mer om komplexa samband och resonemang här.

För att nå de högsta betygsnivåerna krävs att du förklarar hur flera saker hänger ihop och påverkar varandra och i vissa fall också visar på generella mönster.

Ett mönster uppstår först där du har tre saker som visar på något gemensamt.

Exempel:
Systerreligionerna Judendomen, Kristendomen och Islam är monoteistiska religioner (de har bara en gud). Sambandet mellan religionerna är att de kommer ur samma släktlinje och det generella mönstret är det de har gemensamt - tron på en gud.