Beskriva lägen på och storleksrelationer

För att kunna beskriva lägen och storleksrelationer på olika platser behöver du kunskaper i namngeografi så som namn och plats på världsdelarnas viktigare länder. Andra delar som ingår är vattendrag, öar, berg, öknar, regioner och städer. Ett sätt att lära sig kan vara att öva på blindkartor.

Bra övningar finns på http://online.seterra.com/sv/.