Att använda källor

 
Att använda källor handlar om att hitta information och göra en värdering om du kan lita på informationen du har hittat.

Arbete och värdering av information hittar du i alla fyra so-ämnen, oavsett om du läser en text om hur människor haft det i olika tider i historia eller om du tittar på en karta i geografi.

När du arbetar med källor kan du använda dig av följande frågeställning:
Vem säger vad och varför?

"Vem" är den som har gjort källan. Har personen rätt kunskaper för ämnet du skriver om?

"Vad" är budskapet i informationen?

"Varför" handlar om det kan finnas något dolt intresse bakom att framställa informationen på just det här sättet. Kanske är informationen partisk eller vinklad? Någon som är partisk är beroende av någon annan - kanske för att den har vissa åsikter genom sina vänner. Vinklad information betyder att man inte berättar hela sanningen. Partipolitiska texter brukar vara vinklade utifrån partiets ideologi. Vänsterpartiet har ett synsätt och SD har ett helt annat synsätt och vinklar därför sina texter utifrån sina synsätt. Bra källor ska inte vara partiska eller vinklade. Det kallas för att de inte är tendensiösa.

Flera källor ska dessutom kunna säga samma sak utan att vara beroende av varandra. För att få redan på vad som har hänt i ett slagsmål är det dumt att fråga en av de inblandades bästa kompisar om vad som hänt då kompisen är beroende till en av de inblandade och därför riskerar vara tendensiös genom att den troligtvis vill försöka framställa sin kompis som oskyldig.

Inom historieämnet finns även ett tidskriterium. Skrevs informationen nära inpå när något inträffade eller långt efteråt? Tänk så här. Kan du berätta om vad du åt till mat igår? Vad du åt förra veckan? Vad du åt förra året? Vi glömmer lätt bort detaljer och vårt minna fyller i luckor vilket gör att ju längre tid som har gått desto minde tillförlitlig blir vår redogörelse av det som hänt.